กระเทียมดำ สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
ผู้ที่กำลังรักษาเบาหวานโทรเลย : 061 414 6532

การรักษาเบาหวาน ใช้การ์ริค

การ์ริคตัวช่วยสำหรับ การรักษาเบาหวาน

การรักษาเบาหวาน
คุณไม่ต้องรอให้ถึงเวลานั้น


กระเทียมดำ ทานก่อน แข็งแรงก่อน
การรักษาเบาหวาน ลืมไปได้เลย
การรักษาเบาหวานโทรปรึกษา

การรักษาเบาหวาน ใช้การ์ริค

Diabet โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นเพราะมีการเสียสมดุลของการใช้น้ำตาลในเลือด กระเพาะอาหารและสำไส้จะย่อยอาหาร ออกเป็นส่วนประกอบต่างๆที่เล็กลง หนึ่งในนั้นคือ น้ำตาลกลูโคส ที่เข้าสู่กระแสเลือดและไปเลี้ยงเซลล์ทั่วร่างกาย ฮอร์โมนอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ถูกสร้างขึ้นที่ตับอ่อน มีหน้าที่คอยช่วยให้ร่างกายเผาผลาญน้ำตาลมาใช้ป็นพลังงาน เมื่อร่างกายสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้น้อยหรือไม่สร้างเลยจึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคเบาหวานขึ้น

ชนิดของโรคเบาหวาน ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเกิดได้อย่างชัดเจน 1. เบาหวานชนิดที่ 1 (Type 1 Diabetes)
เกิดจากการที่ตับอ่อนไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินให้เพียงพอ เนื่องจากเบตาเซลล์(beta cells) ของตับอ่อนถูกทำลายด้วยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 จึงต้องได้รับอินซูลินด้วยการฉีดหรือใช้เครื่องปั๊มอินซูลิน

2.เบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 Diabetes)
เป็นเบาหวานที่พบเป็นส่วนใหญ่ เกิดจากการที่ตับอ่อนยังสามารถสร้างอินซูลินได้แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย หรือเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ผู้ป่วยต้องมีการควบคุมอาหาร การใช้ยาชนิดกินหรือใช้อินซูลินชนิดฉีด

ลักษณะของโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ชนิดที่ 1 (Type 1 Diabetes) ชนิดที่ 2 (Type 2 Diabetes) พบได้ประมาณร้อยละ 10 ของผู้ป่วย พบได้ประมาณร้อยละ 90 ของผู้ป่วย พบได้ในผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี พบได้ทุกวัย รูปร่างผอม รูปร่างอ้วน เกิดโรคแบบเฉียบพลัน ตาพร่ามัว ปัสสาวะบ่อย เป็นแผลหายช้า กระหายน้ำบ่อย พบอาการชาบริเวณมือและเท้า อยากอาหารบ่อย ติดเชื้อตามผิวหนัง ปากหรือกระเพาะปัสสาวะ น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว มีอาการเหนื่อยหรือเพลียอ่อนแรง เกิดภาวะคั่งสารคีโตน diabetes_graph ความชุกของโรคเบาหวาน(ร้อยละ)ในช่วงอายุ 20-79 ปี แบ่งตามภูมิภาค
infographic-กระเทียมดำ
การวินิจฉัย (Diagnosis)
ปัจจุบัน มีเพียงร้อยละ 50 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจวินิจฉัย ในกรณีที่สงสัยว่าจะเป็นเบาหวาน ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 จะแสดงอาการออกมาอย่างชัดเจนซึ่งจะนำไปสู่การพบแพทย์ แต่ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่อาการของโรคจะค่อยๆดำเนินไปไม่แสดงอาการชัดเจน

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 หลายประการได้แก่
-ประวัติครอบครัวเป็นเบาหวาน มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน/อ้วน
-เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน
-ประวัติการเป็นเบาหวานในระหว่างการตั้งครรภ์
-ความดันโลหิตสูง
-ไขมันเอชดีแอล(HDL) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หรือ ไตรกลีเซอไรด์ (Triglycerides) มากกว่าหรือเท่ากับ 250 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
-ออกกำลังกายน้อย
หากมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด โดยเฉพาะถ้าหากเกิดอาการดังนี้ -กระหายน้ำบ่อย
-ปวดปัสสาวะบ่อย
-น้ำหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
-รู้สึกเหนื่อยล้า
-เกิดการติดเชื้อ
-ตาพร่ามัว
-มีอาการครึงหลับครึ่งตื่น
-คลื่นไส้
-ความอดทนในการออกกำลังกายลดลง

การตรวจเบาหวานที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายได้แก่ การวัดความสามารถของร่างกายในการดูดซึมน้ำตาลกลูโคส [oral glucose tolerance test: OGTT] โดยการวัดระดับน้ำตาลกลูโคส 2 ชั่วโมงหลังรับประทานน้ำตาล 75 กรัมจะให้การวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานเมื่อระดับน้ำตาลสูงกว่า 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร [11.1 มิลลิโมล/ลิตร] อย่างไรก็ตาม การวัดระดับกลูโคสในพลาสมาหลังการอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง [fasting plasma glucose: FPG] เป็นวิธีที่แนะนำให้ใช้ ซึ่งสะดวกและแม่นยำ ให้การวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานเมื่อระดับน้ำตาลในเลือด[FPG] สูงกว่า 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร [7.0 มิลลิโมล/ลิตร] ถึงแม้ว่า FPG ไม่ได้รับการแนะนำใช้ในยุโรปแต่องค์การอนามัยโลกก็แนะนำให้ใช้ทั้ง 2 วิธีร่วมกันในการตรวจเบาหวาน

การตรวจระดับน้ำตาลเป็นการหาปริมาณของน้ำตาลที่อยู่ในเลือด ณ ขณะนั้น ในคนปกติระดับของน้ำตาลจะอยู่ระหว่าง 65-69 มิลลิกรัม/เดซิลิตร (3.5-5.3 มิลลิโมล/ลิตร) จากเลือด และ 74-106 มิลลิกรัม/เดซิลิตร (4.1-5.9 มิลลิโมล/ลิตร) ในพลาสมา หากวัดหลังรับประทานอาหารระดับของน้ำตาลจะขึ้นไปเป็น 140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร (7.8 มิลลิโมล/ลิตร)

การติดตามและการรักษา
เป้าหมายหลักในการรักษาเบาหวานเพื่อลดระดับน้ำตาลให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงระดับปกติมากที่สุด ด้วยการใช้ยากินและการฉีดอินซูลินควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย โดยจะช่วยป้องกันการเกิดอาการแทรกซ้อนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้

เบาหวานคือ น้ำตาลในเลือดผิดปกติ
13 อาการ ที่บอกว่าคุณกำลังเป็น และต้องรักษาเบาหวาน

ตรวจสอบก่อนการรักษาเบาหวาน

ตรวจสอบก่อนการรักษาเบาหวาน

1. มือเท้าเป็นเหน็บชา
2. ปัสสาวะบ่อย เป็นฟอง
3. ปัสสาวะหวาน มดตอม
4. อ่อนเพลีย ง่วงนอนง่าย เหนื่อยง่าย
5. หน้ามืด วิงเวียนศรีษะบ่อยๆ
6. สายตาพร่า มัว มองไม่ชัด
7. เบื่ออาหาร ไม่หิวข้าว
8. ลิ้นชา ไม่รู้รส ลิ้นเป็นฝ้าขาว
9. ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องผูก
10. ปวด แน่นหน้าอก
11. หิวบ่อย
12. ผิวแห้งคล้ำ โดยเฉพาะตามข้อพับต่าง ๆ
13. เกิดเป็นแผลง่าย หายช้า


การรักษาเบาหวานไม่ใช้เรื่องสนุก

จะดีกว่านี้ถ้าคุณไม่ต้องรับการรักษาเบาหวาน

กระเที่ยมดำผู้ช่วยการรักษาเบาหวาน

กระเทียมดำ เหมาะกับใคร
- ผู้ที่เป็นเบาหวาน หรือ ระดับน้ำ ตาลผิดปกติ
- ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงหรือต่ำ
- ผู้ที่มีไขมัน หรือ คอเลสเตอรอลสูง
- ผู้ที่ต้องการบำรุงหัวใจ บำรุงร่างกาย บำรุงโลหิต
- ผู้ที่มีปัญหาสมรรถภาพทางเพศ
- ผู้ที่มีปัญหาภูมิต้านทางร่างกายลดลง

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเบาหวาน
- กรรมพันธุ์ ประวัติครอบครัวเป็นเบาหวาน
- อ้วนหรือน้ำหนักเกินมาตรฐาน
- พฤติกรรมการทานอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาล
- อายุมากขึ้นอาจทำให้ตับอ่อนสร้างอินซูลินได้น้อยลง
- การทำงานของตับอ่อนสร้างอินซูลินได้น้อยลงแต่กำเนิด

โรคที่อาจเกิดตามมา
- โรคความดันโลหิตสูง - โรคหลอดเลือดในสมอง - โรคหัวใจ - โรคปลายประสาทอักเสบ มือเท้าชา - โรคหลอดเลือด (แดง) ส่วนปลายตีบหรืออุดตัน - โรคจอประสาทตาเสื่อม เบาหวานขึ้นตา - โรคสมรรถภาพทางเพศเสื่อม ไม่มีอารมณ์ ไม่สู้ น้องชายไม่แข็งตัว

[ คลิกดูภาพผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ถึงขั้นตัดเท้า ]

 
ค่าน้ำตาลในเลือด
ระดับน้ำตาลในเลือด ค่าระดับน้ำตาลในเลือด
อันตราย 180 ขึ้นไป
สูงมาก 126-180
ค่อนข้างสูง 100-125
ปกติ ต่ำกว่า 100
 
กระเทียมดำผู้ช่วยการรักษาเบาหวาน

เมื่อทานกระเทียมดำแล้วช่วยผู้ป่วยเบาหวานอย่างไร
1. ลดน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน
2.ลดอาการเบาหวานขึ้นตาของผู้ป่วยเบาหวาน
3.ลดปริมาณการทานยาแพทย์แผนปัจจุบันที่ทานอยู่เป็นประจำของผู้ป่วยเบาหวาน
4. ลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่เกิดจากน้ำตาลในเลือดสูงของผู้ป่วยเบาหวาน

กระเทียมดำผู้ช่วยสำหรับการรักษาเบาหวาน

การรักษาเบาหวานโดยการทานแบลคการ์ริค

5.ลดอาการปวดศีรษะมึนงงไมเกรนบ้านหมุนของผู้ป่วยเบาหวาน
6. ช่วยให้แผลต่างๆของผู้ป่วยเบาหวานหายเร็วขึ้น
7. ลดอาการมือเท้าชาของผู้ป่วยเบาหวานให้ดีขึ้น
8. ลดภาวะอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่สดชื่นของผู้ป่วยเบาหวาน
9.ลดอัตราการ ปัสสาวะบ่อยของผู้ป่วยเบาหวาน

การ์ริคผู้ช่วยการรักษาเบาหวาน


ขอแนะนำ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เคล็ดลับสุขภาพดีเพื่อคนที่คุณรัก

GARRICK

ด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรชั้นยอด คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ
ที่คอยช่วยเหลือคุณ ให้คุณสุขภาพแข็งแรงขึ้น
การรักษาเบาหวานโดยใช้ การ์ริคเป็นผู้ช่วย
0r